Space

Положення про надання послуг

РЕГЛАМЕНТ НАДАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ

§ 1.

Дане Положення встановлено на підставі ст. 8 сек. 1 п. 1 Закону від 18 липня 2002 р. «Про надання електронних послуг» (Зак. вісник 2002 р., № 144, ст. 1204 із змінами). Положення визначає, зокрема: види та обсяг послуг, що надаються в електронному вигляді; умови надання електронних послуг, у тому числі: технічні вимоги, необхідні для взаємодії з ІКТ-системою, що використовується Постачальником послуг, заборона Користувачеві послуг надавати незаконний контент, умови укладення та розірвання договорів про надання електронних послуг, порядок розгляду скарг у сфері надання послуг в електронному вигляді.

§ 2.

Визначення

Для цілей цих положень та умов терміни наведене нижче матиме таке значення:

 1. Постачальник послуг - товариство з обмеженою відповідальністю KAN із зареєстрованим офісом у Клеосіні за адресою: вул. Zdrojowa 51 16-001 Kleosin, внесений до реєстру підприємців, який веде Окружний суд у Білостоку, 12-й господарський відділ Національного судового реєстру під номером KRS 0000187613; з номером НІП: 9661319453; зі статутним капіталом у розмірі: 350 000,00 злотих,
 2. Замовник - фізична особа, юридична особа чи інша організаційна одиниця, якій законом надано правоздатність, використовуючи Послуги, що надаються Постачальником послуг через Веб-сайт,
 3. Веб-сайт - веб-сайт Постачальника послуг за адресою в Інтернеті http://pl.kan- therm.com/ , а також його підсторінки.
 4. Послуги - послуги, що надаються Постачальником послуг Клієнтам за допомогою електронних засобів, перелічені в § 4 абз. 1 Регламенту;
 5. Персональні дані - дані у значенні Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 ЄС від 27 квітня 2016 року.(далі: «GDPR»).
 6. Пароль – рядок буквено-цифрових символів та/або спеціальних символів, вибраних Одержувачем послуг у процесі реєстрації, необхідний для авторизації Отримувача послуг під час входу в Обліковий запис на Веб-сайті.
 7. Обліковий запис - місце на Веб-сайті, доступне конкретному Одержувачу послуг після реєстрації, що дозволяє використовувати послуги, зазначені в Регламенті. < /li>
 8. Логін - адреса електронної пошти Отримувача послуг, необхідна для доступу до Облікового запису, надана Отримувачем послуг під час Реєстрації.
 9. Регламент - ці Правила, що визначають правила надання Постачальником електронних послуг на Веб-сайті та правила користування цими послугами Отримувачами послуг.
 10. Реєстрація - добровільна діяльність Одержувача послуг, що полягає у створенні Облікового запису на Веб-сайті. Реєстрація на Сайті безкоштовна

§ 3.

Умови доступу до Послуг

 1. Для того, щоб Клієнт міг належним чином використовувати Веб-сайт, мають бути виконані такі технічні умови:
  1. доступ до Інтернету,
  2. веб-браузер, який підтримує файли cookie, JavaScript і Flash.

< p style = "text-align: center;"> § 4.

Види, сутність та обсяг Послуг strong>

 1. Постачальник послуг надає Одержувачам послуг такі Послуги:
  1. доступ до загальнодоступного вмісту на Веб-сайті,
  2. запуск і доступ до Облікового запису,
  3. доступ до панелі керування навчанням,
  4. реєстрація на навчання, організоване Постачальником послуг,
  5. реєстрація на захід, організований Постачальником послуг,
  6. надсилання комерційної інформації електронними засобами.
 2. Послуга доступу до загальнодоступного вмісту на Веб-сайті полягає в розміщенні Сайту на загальнодоступних ресурсах мережі Інтернет, щоб кожен зацікавлений користувач міг потрапити до мережі і до вмісту Веб-сайту в будь-який час. Цю послугу можна використовувати анонімно.
 3. Укладення договору про надання Послуг відбувається через:
  1. стосовно Послуги доступу до загальнодоступного вмісту на Веб-сайті & nbsp; введення Одержувача послуги на веб-сайті,
  2. щодо служби ведення облікового запису та доступу – реєстрація,
  3. щодо служби доступу до панелі керування – реєстрація,
  4. < li> щодо Служби реєстрації на тренінги – заповніть реєстраційну форму для тренінгів, перевірте необхідні поля та натисніть кнопку прийняти (наприклад, «Надіслати»),
  5. щодо Служби реєстрації на події – заповніть форму реєстрації на захід, перевірка обов’язкових полів і натискання кнопки прийняти (наприклад, «Надіслати»),
  6. щодо Служби комерційної інформації – заповнення відповідної форми, добровільна згода на надсилання комерційної інформації. електронним способом і натиснувши кнопку прийняти (наприклад, «Надіслати», «Замовити»).
 4. Надання Сервісу доступу до загальнодоступного контенту на Веб-сайті не вимагає реєстрації. Ця послуга надається на час доступу Одержувача послуг до загальнодоступного вмісту на Веб-сайті.
 5. Надання послуги з обслуговування та доступу до Облікового запису - Реєстрація вимагає завершення процесу реєстрації. Реєстрація здійснюється Клієнтом шляхом заповнення реєстраційної форми, доступної на Веб-сайті, вибору необхідних полів і натискання кнопки прийняття (наприклад, «Надіслати», «Створити обліковий запис»). Після цього на адресу електронної пошти, надану Клієнтом, буде надіслано підтвердження реєстрації та посилання для активації для підтвердження правильності адреси електронної пошти.
 6. лише Отримувач послуг, дані якого були зазначені в реєстраційній формі під час реєстрації. Клієнту забороняється використовувати Облікові записи інших Клієнтів, а також робити свій власний Аккаунт доступним для інших Клієнтів або третіх осіб.
 7. Клієнт зобов'язаний зберігати Логін і Пароль у таємниці.
 8. Кожного разу, коли Отримувач послуг входить до облікового запису, потрібно вводити логін і пароль.
 9. Логін має бути активною адресою електронної пошти, яку Одержувач послуг має право використовувати
 10. Пароль має складатися щонайменше з 8 буквено-цифрових символів та/або спеціальних символів.
 11. Клієнт може змінити пароль на рівні облікового запису або за допомогою доступної функції «Відновлення пароля». на сторінці входу до облікового запису.
 12. Обліковий запис має такі функції:
  1. Керування обліковим записом,
  2. використання Послуг.
 13. Обслуговування облікового запису служби надається протягом невизначеного періоду. Отримувач послуг має право вимагати видалення Облікового запису в будь-який час. Клієнт може подати запит на видалення Облікового запису електронною поштою на адресу електронної пошти Постачальника послуг. Видалення Облікового запису прирівнюється до розірвання договору про надання електронних послуг.
 14. Постачальник послуг залишає за собою право призупинити, видалити або обмежити функціональність Облікового запису (обсяг послуги надається), зокрема:
  1. у випадках, визначених загальноприйнятим законодавством,
  2. якщо Клієнт використовує Обліковий запис або інші Послуги у спосіб, що не відповідає цим Правилам.
 15. Якщо причина призупинення або обмеження функціональності Обліковий запис використовує Обліковий запис у спосіб, що не відповідає положенням Регламенту, відновлення повної функціональності Облікового запису може відбутися за запитом Отримувача послуг лише після того, як Отримувач послуг припинить таку діяльність і усуне наслідки такої діяльності в обсязі та способом, визначеним Постачальником послуг.
 16. Доступ до панелі керування навчанням дозволяє Одержувачу послуг отримати доступ до модуля панелі керування, який використовується для керування курсами навчання, організованими Постачальником послуг, доступ відбувається після того, як Отримувач послуг увійде в обліковий запис. Послуга доступу до панелі керування навчанням надається на необмежений термін, але не довше надання Сервісу доступу до облікового запису.
 17. Для реєстрації на навчання, організоване Постачальником послуг, Одержувач зобов'язаний заповнити реєстраційну форму навчання, поставити галочку в потрібних полях і натиснути кнопку прийняти (наприклад, «Надіслати»).
 18. У рамках послуги реєстрації на навчання Постачальник послуг може надіслати на адресу електронної пошти, надану Отримувачем послуг:
  1. інформацію про зміну дата навчання,
  2. повідомлення про скасування навчання,
  3. сертифікат про відвідування,
  4. додаткові навчальні матеріали.
 19. Договір про надання Послуги з реєстрації навчання закінчується після його виконання.
 20. Щоб зареєструватися на захід, організований Постачальником послуг, Отримувач послуг зобов’язаний заповнити реєстраційну форму для заходу, вибрати необхідні поля та натиснути кнопку прийняття (наприклад, «Надіслати»). Договір про надання Послуги припиняє дію з моменту її виконання.
 21. Для того, щоб замовити Постачальнику послуг відправлення комерційної інформації в електронному вигляді, Послугоотримувач зобов’язаний заповнити відповідну форму, надати добровільну згоду до надсилання комерційної інформації електронними засобами та натиснути кнопку прийняти (наприклад, «Надіслати», «Замовити»).
 22. Одержувач послуг може в будь-який час відмовитися від отримання комерційної інформації електронними засобами. Для цього Одержувач послуг повинен надіслати електронного листа Постачальнику послуг, що є рівнозначним розірванню договору про надання електронних послуг. Послуга надається на невизначений термін.
 23. Послуги надаються Клієнтам безкоштовно.

§ 5. < /strong>

Зобов’язання Клієнтів

 1. При використанні Сервісів, Клієнт, зокрема, зобов’язаний: < ol tye = "a">
 2. використовувати Веб-сайт у спосіб, який не перешкоджає його функціонуванню, зокрема за допомогою спеціального програмного забезпечення або пристроїв (особливо пристроїв, заборонених у рамках значення положень Закону від 5 липня 2002 року про захист певних послуг, що надаються в електронному вигляді на основі умовного доступу або складаються з нього, Законодавчий вісник № 126, пункт 1068, зі змінами),
 3. використання Сервісів відповідно до положень чинного законодавства на території Республіки Польща, положень Регламенту, а також загальних принципів використання Інтернету та етичних положень.

 • Неавторизоване використання Послуг — це будь-яка свідома або несвідома дія & nbsp; Користувача, що призводить до порушення Правил, доброго імені Постачальника послуг, третіх сторін і порушення загальноприйнятого законодавства. Зокрема, протизаконними вважаються:

  1. діяльність, яка порушує особисті права інших людей,
  2. порушує права інтелектуальної власності третіх сторін,
  3. порушує комерційну таємницю третіх осіб,
  4. становлять акти недобросовісної конкуренції,
  5. дискримінують або спонукають до дискримінації за будь-якою ознакою,
  6. закликають або спонукають до будь-якої незаконної діяльності.

 • У разі порушення будь-якого з положень, п. 1 - 2 вище, Постачальник послуг має право:

  1. вимагати від Одержувача послуг видалити незаконний вміст,
  2. видалити - без попереднього попередження чи запиту - незаконний вміст,
  3. < li > блокування доступу Одержувача послуг до Веб-сайту чи інших Послуг,
  4. відмова в подальшому наданні Послуги Одержувачу послуг.

 • Використання Клієнтом Послуг може вимагати від Клієнта надання своїх персональних даних. Правила обробки персональних даних Замовника Постачальником послуг викладені в Політиці захисту конфіденційності, розташованій у вкладці під назвою Політика конфіденційності.
 • Замовник зобов’язаний надавати лише правдиві дані та дані
  , які він може мати у своєму розпорядженні, і їх надання або подальше використання
  як частини Послуг у звичайному ході операцій не порушує прав третіх сторін.
 • § 6.

  Відповідальність

  1. Отримувач послуг докладає всіх зусиль для забезпечення безпечного надання Послуг за допомогою електронних засобів.
  2. Постачальник послуг несе відповідальність за шкоду, яка може виникнути внаслідок несправності окремих Послуг, як результат події, незалежної від дій Постачальника послуг,
  3. Постачальник послуг не несе відповідальності за збитки, спричинені операцією або & nbsp; бездіяльність Одержувача послуг, зокрема & nbsp; неправильне використання & nbsp; їм & nbsp; Служб або & nbsp; використання Послуг у спосіб, що суперечить загальноприйнятому законодавству чи Правилам.
  4. Постачальник послуг не несе відповідальності за втрату даних, спричинену зовнішніми факторами (наприклад, обладнанням, програмним забезпеченням, посиланнями тощо) або іншими обставинами, окрім контроля Постачальника послуг.
  5. Одержувач послуг несе відповідальність за вміст повідомлень, надісланих через доступні для нього служби.
  6. Одержувач & nbsp; несе & nbsp; відповідальність & nbsp; за & nbsp; діяльність & nbsp; виконану & nbsp; після авторизації в Послугах, наданих йому з його даними для входу (логін і пароль).
  7. Постачальник послуг не несе відповідальності за зміст повідомлення або будь-яку шкоду, яка & nbsp; може & nbsp; виникнути & nbsp; в & nbsp; результаті & nbsp; дій & nbsp; Одержувачів, що не не відповідають вимогам & nbsp; відповідно до загальноприйнятих положень законодавства чи Регламенту.
  8. Відповідно до обов’язкових положень законодавства повна відповідальність Постачальника послуг перед Одержувачем послуг за надання Послуг, незалежно від правової основи відповідальності, обмежується лише збитками, фактично понесеними Одержувачем послуг (damnum emergens).

  § 7.

  Права інтелектуальної власності

  1. Авторські права власності на весь текст, графіку, фотографії, програми, бази даних & nbsp ; Дані постачальника послуг & nbsp; і & nbsp; індивідуальні & nbsp; Послуги, & nbsp; зокрема: вихідний код сторінки, елементи & nbsp; графіка, аркуші, форми, сценарії, анімація зарезервовані для Постачальника послуг і підлягають правовому захисту, зокрема, захисту положень Закону від 4 лютого 1994 року про авторське право та суміжні права (тобто 2006, № 90 , пункт 631, зі змінами) і положеннями Закону від 30 червня 2000 року про промислову власність (тобто Законодавчий журнал 2003, № 119, пункт 1117 зі змінами).
  2. Тиражування та розповсюдження опублікованих матеріалів потребує попередньої згоди Постачальника послуг.
  3. Одержувач послуг має право використовувати вміст наданих Послуг, що є компонентом Послуги лише на умовах, викладених у Регламенті, і лише з метою використання & nbsp; Послуги.

  § 8.

  Інформація про обробку файлів cookie.

 • Політику файлів cookie можна знайти на вкладці «Політика конфіденційності».
 • § 9.

  Процедура розгляду скарг

  1. Скарги, що стосуються як технічних аспектів функціонування Послуг, так і інших & nbsp; & nbsp; проблеми & nbsp & nbsp; пов’язані з Послугами, можна надіслати на електронну адресу [email protected] або в письмовій формі – на адресу Постачальника послуг.
  2. Скарги повинні бути подані не пізніше 7 (семи) днів з дати, коли виникла причина скарги.
  3. Кожна скарга повинна містити короткий опис проблеми, яка стала причиною скарги, дату та час її виникнення та призначення Одержувача послуг (включаючи поштову адресу та адресу електронної пошти).
  4. Постачальник послуг докладе всіх зусиль, щоб забезпечити розгляд скарг протягом 14 (чотирнадцять) & nbsp; днів з моменту їх отримання Постачальником послуг. Постачальник послуг про результат розгляду скарги негайно & nbsp; повідомить особу, яка подає скаргу & nbsp; за & nbsp; допомогою & nbsp; електронної & nbsp; пошти & nbsp; на & nbsp; адресу & nbsp; e-mail, вказану у скарзі.
  5. Не підлягають розгляду Скарги, які не містять даних, зазначених у п. 3 вище & nbsp; або були подані після кінцевого терміну, зазначеного в розд. 2 цього розділу.

  § 10.

  Прикінцеві положення

  1. Зміст Регламенту може змінюватися, зокрема, у разі зміни обсягу та способу надання послуг, що надаються в електронному вигляді, змін у загальноприйнятих законах, які впливають на зміст Регламенту або також через необхідність виправити очевидні помилки чи помилки друку або заповнити прогалини чи неточності в Регламенті, які неможливо усунути в результаті тлумачення його положень.
  2. У випадку змін в Регламенті, його доведення до Послугоотримувача відбудеться шляхом розміщення на Сайті. Користувач також буде проінформований про будь-які зміни адреси електронної пошти, вказаної в реєстраційній формі. Якщо Одержувач послуг не погоджується з новим змістом Правил, він зобов’язаний повідомити про це Постачальника послуг електронною поштою на адресу [email protected] протягом 14 днів з дати повідомлення. Відсутність погодження призводить до розірвання договору про надання послуги інформаційного бюлетеня з негайним набранням чинності. У разі укладення безперервних договорів на підставі цього Регламенту змінені положення зобов’язують Послугоотримувача, якщо викорнані вимоги, визначені ст. 384 Цивільного кодексу, тобто Послугоодержувач належним чином повідомлений про зміни та не розірвав договір протягом 14 календарних днів з дати повідомлення.
  3. Договір про надання Послуг, який не вимагає реєстрації припиняється в результаті припинення Клієнтом надання Сервісу. < / li>
  4. Договір про надання Послуг, що вимагає реєстрації, укладений на невизначений період, може бути розірваний будь-якою Стороною в будь-який час протягом 1 місячного періоду сповіщення.
  5. У питаннях, не встановлених Регламентом, застосовуються загальноприйняті положення польського законодавства, а будь-які суперечки вирішуватимуться компетентними польськими судами.
  6. Ці Регламенти набувають чинності 4 січня 2021 р.

  Налаштування файлів cookie

  Ми використовуємо файли cookie для надання різноманітних послуг, постійного вдосконалення наших сервісів, показу реклами відповідно до ваших інтересів на нашому веб-сайті та надання функцій соціальних мереж. Деякі файли cookie необхідні для належного функціонування нашого веб-сайту і для того, щоб ви могли використовувати його функції. З Вашої згоди ми також використовуємо аналітичні файли cookie для поліпшення нашого веб-сайту і маркетингові файли cookie для відображення реклами та контенту на нашому веб-сайті. Дізнайтеся більше про файли cookie та про те, як ми їх використовуємо.
  Натискаючи "Я приймаю все", ви даєте згоду на використання всіх файлів cookie. Натиснувши "Налаштувати параметри файлів cookie", ви можете вибрати, які файли cookie ви приймаєте. Ви можете змінити налаштування файлів cookie або відкликати свою згоду в будь-який час.

  Налаштування файлів cookie

  Цей інструмент допомагає вибрати та деактивувати різні теги/трекери/інструменти аналітики, що використовуються на цьому веб-сайті.