Space

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

- ІНФОРМАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЗАХИСТУ ОСОБИСТИХ ДАНИХ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. КОНТАКТНІ ІНФОРМАЦІЇ АДМІНІСТРАТОРА ТА ІНСПЕКТОРА З ЗАХИСТУ ДАНИХ

3. ОБСЯГ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ АДМІНІСТРАТОРОМ

4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ КАНДИДАТІВ НА РОБОТУ

5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАННЯ

6. ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА ЗАМОВНИК - ВИКОНАВЕЦЬ

7. ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА ЗАМОВНИКА / КОНТРАГЕНТА / ПРАВЛІННЯ / ПАРТНЕРІВ / ПРЕДСТАВНИЦТВ

8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ПІДРЯДНИКІВ

9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗВ’ЯЗУЮТЬСЯ З АДМІНІСТРАТОРОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ЛИСТУВАННЯ

10. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗВЕРНУТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА ПО ТЕЛЕФОНУ (ЗАПИС РОЗМОВИ)

11. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ОТРИМУВАЧІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

12. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ

13. ПРАВА СУБ’ЄКТА ДАНИХ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЗАХИСТОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАЙЛИ COOKIE


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Ця Політика містить інформаційні положення щодо обробки персональних даних Адміністратором – KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin.

2. Політика була створена, щоб пояснити, як ми захищаємо персональні дані. Ми використовуємо персональні дані лише для цілей і способом, описаними в цій Політиці. Політика захисту персональних даних є виконанням KAN Spółka z o.o. зобов’язань щодо інформації в розумінні ст. 13 пп.1 і 2 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/ 46 / EC (загальний регламент захисту даних), надалі іменований «РЄПР».

3. Нижче ми надаємо інформацію про те, які особисті дані ми збираємо, обробляємо та зберігаємо. Ми завжди повідомляємо про конкретну мету, з якою ми обробляємо дані та які права мають суб’єкти даних.

4. Для цілей цієї Політики такі визначення означають:

a) «Кандидат» - & nbsp; означає особу, зокрема учасника нашого навчання, а також фізична особа, яка бере або має намір брати участь у процесі набору, який проводить Адміністратор, або в майбутніх процесах набору, які проводить Адміністратор, або яка в минулому дала згоду на зберігання її персональних даних у Базі даних кандидатів, & nbsp; & nbsp ;

b) «Суб’єкт даних» означає суб’єкт, персональні дані якого обробляються Адміністратором, включаючи Кандидата, Клієнта та їх працівників, довірених осіб, представників, осіб, які дали згоду на комунікаційний маркетинг, контактні особи, & nbsp; & nbsp;

c) "Орган" наглядовий орган означає президента Управління захисту персональних даних,

d) "РЄПР" означає постанову 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист осіб у зв’язку з обробкою персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / EC (Загальний регламент захисту даних).


2. КОНТАКТНІ ІНФОРМАЦІЇ АДМІНІСТРАТОРА ТА ІНСПЕКТОРА З ЗАХИСТУ ДАНИХ

1. Адміністратором персональних даних є KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, надалі іменований як "ADO" або "Адміністратор".

2. Ви можете в будь-який час зв’язатися з Адміністратором щодо захисту персональних даних:

а) через контактну форму, доступну на сайті: https://ua.kan-therm.com/konta...

b) звичайною поштою на адресу Адміністратора даних: вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,

c) електронною поштою: [email protected].

3. Агнешка Кондель є спеціалістом із захисту даних у KAN Spółka z o.o. Ви можете зв’язатися з уповноваженим із захисту даних за такою електронною адресою: [email protected]

4. Якщо:

a) Ви хочете зв’язатися з PDC у питаннях, пов’язаних із захистом персональних даних,

b) у Вас є запитання щодо персональних даних, як вони обробляються PDC або коментарі щодо цієї політики,

c) Ви хочете скористатися своїми правами щодо Ваших персональних даних, які обробляє KAN Spółka z o.o. як їх адміністратор, Ви можете зв’язатися з нами електронною або звичайною поштою за контактними даними, зазначеними в п. 2 вище.


3. ОБСЯГ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ АДМІНІСТРАТОРОМ

1. Під «персональними даними» мається на увазі інформація, що стосується ідентифікованої або ідентифікованої фізичної особи. Фізична особа, яку можна ідентифікувати, — це особа, яку можна прямо чи опосередковано ідентифікувати, зокрема на основі ідентифікатора, такого як ім’я та прізвище, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження, інтернет-ідентифікатор або один чи більше конкретних фізичних, фізіологічних, генетичних, психічних факторів, економічна, культурна чи соціальна ідентичність фізичної особи. До них входить така інформація: IP-адреса, форма адреси, ім’я та прізвище, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону.

2. Компанія KAN Sp. z o.o. обробляє наступні персональні дані:

a) кандидати на роботу,

b) люди, які користуються навчальними програмами нашого продукту та інші, пов’язані з діяльністю KAN Sp. z o.o,

c) клієнти, підрядники, а також дані їхніх співробітників / партнерів / правонаступників / довірених осіб / членів правління - включаючи: ім'я та прізвище, адресу електронної пошти, посаду, номер телефону, відомості про компанію, яку він представляє,

d) співробітники та партнери KAN Sp. z o.o.,

e) люди, які дали згоду на маркетингову комунікацію, розсилку інформаційних бюлетенів, люди, які зв’язуються з Компанією телефоном або за допомогою традиційного чи електронного листування,

f) люди, які потрапили під відеоспостереження, яке використовується на території KAN Spółka z o.o. розташована в Клеосині.


4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ КАНДИДАТІВ НА РОБОТУ

1. Адміністратором даних є KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. З питань, що стосуються персональних даних, які обробляються Адміністратором, Ви можете надсилати запити до даних, зазначених у п. 2 Політики.

2. Якщо Ви надіслали нам своє резюме, повідомляємо, що надсилання Ваших персональних даних Адміністратору Вашого резюме, в тому числі в більш широкому обсязі, ніж зазначено в ст. 22 (1) Кодексу законів про працю, означає згоду на обробку цих даних Адміністратором з метою проведення процесу найму, незалежно від правової основи працевлаштування, яку вибирає Клієнт Адміністратора. Згода може бути відкликана в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої до її відкликання. Адміністратор здійснює дії з персональними даними від імені Клієнта, як тільки дані Кандидатів стають доступними Клієнту, що завжди відбувається за попередньою згодою суб’єкта даних (Кандидата).

3. Ваші персональні дані, отримані в процесі найму, оброблятимуться:

a) у разі найму, спрямованого на працевлаштування на основі трудового договору, для виконання зобов’язань, що випливають із положень законодавства пов’язані з процесом працевлаштування, включаючи, зокрема, Трудовий кодекс – правовою основою для обробки є юридичне зобов’язання, покладене на Адміністратора (стаття 6 (1) (b) і (c) РЄПР у зв’язку з положеннями Трудового Кодексу),

б) у разі прийняття на роботу з метою працевлаштування на підставі цивільно-правового договору - правовою підставою для обробки даних, що містяться в документах заявки, є вчинення дій до укладення договору (ст. 6 (1) (b) РЄПР),

c) для цілей майбутніх процесів найму, включно з додаванням до бази даних кандидатів у разі згоди на обробку даних для цієї мети - юридичною підставою для обробки є згода (стаття 6 (1) (a) РЄПР),

d) з метою відбору кандидатів, перевірка Вашої кваліфікації та навичок, а також встановлення умов співпраці - правова основа обробки даних є законним інтересом Адміністратора (ст. 6 сек. 1 л. f РЄПР). Законним інтересом Контролера є перевірка кандидатів на посаду та визначення умов можливої співпраці,

e) для встановлення чи розгляду будь-яких претензій або захисту від таких претензій Контролера - правова основа для обробки даних є законним інтересом Контролера (ст. 6 (1) (f) РЄПР).

4. Одержувачами даних є суб’єкти, які надають послуги з підбору персоналу для Адміністратора та інших допоміжних служб, тобто ІТ-системи та постачальники ІТ-послуг [поштовий хостинг і системи баз даних], поштові оператори та кур’єри.

5. Ваші персональні дані оброблятимуться до завершення поточного процесу набору та відбору кандидата або кандидатів Адміністратором, а в тій мірі, в якій обробка відбувається на підставі згоди – до її відкликання, а у разі згоди на обробку даних для цілей майбутнього найму, дані оброблятимуться не довше 2 років. Період обробки може бути продовжений кожного разу на строк позовної давності для претензій, якщо обробка Ваших персональних даних необхідна для встановлення або задоволення будь-яких претензій або захисту від таких претензій з боку Адміністратора. Після цього періоду дані оброблятимуться лише в обсязі та протягом часу, передбаченого законодавством.

6. Згоди, згадані у вищезазначеному пункті, можуть бути відкликані в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої до її відкликання. Адміністратор просить відкликати згоду письмово або в електронному вигляді.

7. Ви маєте права, зазначені в п. 13 цієї Політики.

8. Надання даних в обсязі, визначеному ст. 22 (1) Кодексу законів про працю вимагається:

а) у разі прийняття на роботу за трудовим договором - законодавством, у тому числі, зокрема КЗпП. Наслідком ненадання цих даних є неможливість розгляду Вашої кандидатури в процесі прийому на роботу,

б) у разі працевлаштування на підставі цивільно-правового договору - Адміністратором. Наслідки ненадання цих даних є неможливістю розглянути Вашу кандидатуру в процесі найму,

в) надання інших даних є добровільним.

9. Персональні дані кандидатів можуть бути профільовані [але автоматизоване прийняття рішень не використовується] з метою відборукандидата відповідно до вимог Клієнта Адміністратора щодо: освіти, навичок і очікуваних фінансових вимог або умов роботи.


5. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ НАВЧАННЯ

1. Адміністратором даних є KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. З питань, що стосуються персональних даних, які обробляються Адміністратором, Ви можете надсилати запити до даних, зазначених у п. 2 Політики.

2. Ваші персональні дані оброблятимуться з метою:

a) виконання договору та здійснення дій у зв’язку з укладеним договором про проведення та організацію навчання (стаття 6 (1) (b) РЄПР ),

b) виконання юридичних зобов’язань, що випливають із правових норм, правил страхування та оподаткування – у цьому відношенні правовою основою є юридичне зобов’язання, покладене на ADO (стаття 6 (1) (c) РЄПР ),

c) встановлення або розгляд можливих позовів або захист від таких позовів з боку Адміністратора - правовою основою для обробки даних є законний інтерес Адміністратора (стаття 6 (1) (f) РЄПР),

d) маркетинг власних продуктів або послуг компанії (стаття 6 (1) (a) РЄПР - якщо Ви дали свою згоду або підпис. f) РЄПР - наш законний інтерес полягає в тому, щоб інформувати про нашу комерційну пропозицію.


6. ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА ЗАМОВНИК – ВИКОНАВЕЦЬ

1. Адміністратором даних є KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. З питань, що стосуються персональних даних, які обробляються Адміністратором, Ви можете надсилати запити до даних, зазначених у п. 2 Політики.

2.Ваші персональні дані захищатимуться та оброблятимуться з метою:

a) виконання контрактів, стороною яких є суб’єкт даних, тобто Клієнт або Виконавець, або для виконання дій на запит суб’єкта даних перед укладенням договору (відповідно до статті 6 (1) (b) РЄПР),

b) маркетинг власних продуктів або послуг компанії (стаття 6 (1) (a )) якщо Ви дали згоду або підпис. f РЄПР) - & nbsp; наш законний інтерес полягає в тому, щоб інформувати про нашу комерційну пропозицію.

c) реалізація нашого законного інтересу, що полягає у можливому визначенні чи розгляді претензій або захисті від претензій (правова основа для обробки відповідно до п. 1 (f) статті 6 РЄПР)

3. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети, на яку Ви дали згоду, із систематичним контролем оцінки їх корисності. Зокрема, вони будуть оброблятися протягом терміну дії договору, але не довше, ніж протягом терміну дії договору. Термін обробки персональних даних може бути продовжений кожного разу на строк позовної давності, якщо обробка персональних даних необхідна для розгляду можливих претензій або захисту від таких претензій Адміністратором. Після закінчення цього періоду дані оброблятимуться лише в обсязі та протягом часу, передбаченого законодавством, включаючи законодавство про оподаткування та бухгалтерський облік. У тій мірі, в якій дані обробляються для надсилання Вам маркетингового вмісту, вони оброблятимуться, доки Ви не відкличете свою згоду або не заперечите проти такої обробки.

4. Одержувачем персональних даних будуть: перевізники, які здійснюють відправлення/доставку на запит компанії, банки, які є посередниками в платежах, вибрані організації, що підтримують управління маркетинговими кампаніями та просування пропозицій, якщо Ви погодилися отримувати комерційну інформацію в електронному вигляді, включаючи інформацію про поточну пропозицію компанії, постачальників ІТ-систем та ІТ-послуги компанії, суб’єктів, що надають компанії послуги, необхідні для виконання укладеного з Вами договору, включаючи юридичні послуги, поштових операторів і кур’єрів.

6. Ви маєте права, зазначені в п.13 цієї Політики.

7. Ви маєте право заперечити проти обробки персональних даних для надсилання Вам маркетингового контенту. Крім того, щодо обробки персональних даних для цілей, що випливають із законних інтересів компанії & nbsp; Ви маєте право заперечити з причин, пов’язаних із Вашою конкретною ситуацією.

8. У разі обробки персональних даних на підставі згоди - надану вище згоду можна відкликати в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої до її відкликання. Адміністратор просить Вас відкликати свою згоду письмово або в електронному вигляді.

9. Надання Вами своїх персональних даних є необхідним для виконання договору, укладеного з клієнтом, і добровільним в іншому обсязі.


7. ІНФОРМАЦІЙНА ЗГОДА ЗАМОВНИКА / КОНТРАГЕНТА / ПРАВЛІННЯ / ПАРТНЕРІВ / ПРЕДСТАВНИКІВ

1. Адміністратором даних є KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. З питань, що стосуються персональних даних, які обробляються Адміністратором, Ви можете надсилати запити до даних, зазначених у п. 2 Політики.

2. Ваші персональні дані були надані Адміністратору нашим підрядником, якого Ви представляєте / є співробітником / колегою, або отримані з публічних реєстрів (наприклад, реєстрів підприємців, судових KRS / CEIDG) у зв’язку з виконанням Адміністратором комерційного договору між Адміністратором та організацією, яку Ви представляєте / співробітником / партнером якої Ви є. Ми оброблятимемо наступні категорії Ваших персональних даних:

a) у випадку осіб, які представляють: ім’я та прізвище, посаду в представницькому органі, посаду, адресу електронної пошти, номер телефону,

б) для інших осіб: ім'я та прізвище, адреса електронної пошти, номер телефону, посада.


8. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ПІДРЯДНИКІВ

1. Адміністратором даних є KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. У питаннях, що стосуються персональних даних, які обробляються Адміністратором, Ви можете посилатися на дані, зазначені в п. 2 Політики.

2. Ваші персональні дані оброблятимуться з метою:

a) виконання контрактів, стороною яких є суб’єкт даних, тобто підрядник/замовник, або для виконання дій на запит суб’єкта даних, попередньо для укладення контракту (стаття 6 (1) (b) РЄПР),

b) виконання юридичних зобов’язань, що випливають із правових положень, страхових та податкових норм – у цьому відношенні правовою основою є юридичне зобов'язання, покладене на Адміністратора, ст. 6 п. 1, буква c РЄПР),

c) встановлення чи розгляд можливих позовів або захист від таких позовів Контролером - правовою основою для обробки даних є законний інтерес Контролера (стаття 6 (1) (f ) РЄПР).

3. Одержувачем даних будуть: суб’єкти, що надають послуги Адміністратору, тобто постачальники ІТ-систем та ІТ-послуг, оператори поштового зв’язку та кур’єри, банки у сфері виплати винагороди, суб’єкти, уповноважені відповідно до закону, суб’єкти, що надають послуги компанії, необхідні для виконання договору, укладеного з Вашим договором, включаючи юридичні послуги.

4. Ваші дані оброблятимуться протягом терміну дії договору та після його закінчення, як правило, не довше 6 років. Період обробки може бути подовжений кожного разу на термін позовної давності, якщо обробка Ваших даних необхідна для встановлення або задоволення будь-яких претензій або для захисту від таких претензій з боку Адміністратора. Після цього періоду дані оброблятимуться лише в обсязі та протягом часу, передбаченого законодавством, наприклад, у сфері архівної документації.

5. Ви маєте права, зазначені в п. 13 Політики.

6. Щодо обробки персональних даних для цілей, що випливають із законних інтересів компанії, Ви маєте право заперечити з причин, пов’язаних із Вашою конкретною ситуацією.

7. Надання даних є договірною вимогою. & Nbsp; Наслідком ненадання цих даних є неможливість укласти договір.


9. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗВ’ЯЗУЮТЬСЯ З АДМІНІСТРАТОРОМ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ЛИСТУВАННЯ

1. Адміністратором даних є KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. З питань, що стосуються персональних даних, які обробляються Адміністратором, Ви можете надсилати запити за даними, зазначеними в п. 2 Політики.

2. Ваші дані оброблятимуться з метою обробки Ваших запитів/кореспонденції – відповіді на запитання, оскільки законним інтересом Адміністратора є обробка запитів та кореспонденції, встановлення чи переслідування можливих позовів або захист від таких позовів з боку Адміністратора (п. 6 статті 1 (f) РЄПР).

3. Одержувачами даних будуть: суб’єкти, що надають послуги Адміністратору, тобто постачальники ІТ-систем та ІТ-послуг [поштовий хостинг і системи баз даних], юридичні служби, поштові оператори та кур’єри, уповноважені законом особи.

4. Ваші дані оброблятимуться протягом періоду листування та після його завершення, як правило, не довше строку позовної давності. Період обробки може бути подовжений кожного разу на термін позовної давності, якщо обробка ваших даних необхідна для встановлення або задоволення будь-яких претензій або для захисту від таких претензій з боку Адміністратора. Після цього періоду дані оброблятимуться лише в обсязі та протягом часу, передбаченого законодавством, наприклад, у сфері архівної документації.

5. Ви маєте права, зазначені в п. 13 Політики.

6. Щодо обробки персональних даних для цілей, що випливають із законних інтересів компанії, Ви маєте право заперечити з причин, пов’язаних із Вашою конкретною ситуацією.

7. Надання даних є договірною вимогою. & Nbsp; Наслідком ненадання цих даних є неможливість укласти договір.


1O. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ЗВЕРНУТЬСЯ ДО АДМІНІСТРАТОРА ПО ТЕЛЕФОНУ (ЗАПИС РОЗМОВИ)

1. Адміністратором даних є KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. У питаннях, що стосуються персональних даних, які обробляються Адміністратором, Ви можете посилатися на дані, зазначені в п. 2 Політики.

2. Ваші дані будуть оброблені з метою обробки Вашого запиту / телефонної розмови - відповіді на запитання; персональні дані оброблятимуться з метою моніторингу якості обслуговування Клієнта Адміністратором, захисту законного інтересу особи, персональні дані якої будуть зареєстровані в системі запису телефонних розмов, та законного інтересу Адміністратора.

3. Дані оброблятимуться на підставі згоди, тобто відповідно до ст. 6 п. 1 л. a) РЄПР.

4. Одержувачами даних будуть: суб’єкти, які надають послуги Адміністратору, тобто постачальники ІТ-систем та ІТ-послуг [поштовий хостинг і системи баз даних], постачальник телекомунікаційних послуг – KOBA Spółka z o.o., юридичні послуги, поштові оператори та кур’єри, уповноважені особи відповідно до закону, а також KANEX Sp. z o.o. розташована в Клеосині.

5. Ваші дані оброблятимуться протягом співбесід і після їх завершення, як правило, не довше 12 місяців. Період обробки може бути продовжений кожного разу на період давності претензій, якщо обробка Ваших даних необхідна для встановлення або розгляду будь-яких претензій або для захисту від таких претензій Адміністратором.

6. У разі обробки персональних даних на підставі згоди -
, надану вище згоду можна відкликати в будь-який час.
Відкликання згоди не впливає на законність обробки,
здійсненої до її відкликання. Адміністратор просить Вас відкликати
згоду письмово або в електронному вигляді.

7. Надання даних є добровільним.

8. Ви маєте права, зазначені в п. 13 Політики.


11. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДЛЯ ОТРИМУВАЧІВ КОМЕРЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Адміністратором Ваших даних є KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. У питаннях, що стосуються персональних даних, які обробляються Адміністратором, Ви можете посилатися на дані, зазначені в п. 2 Політики.

2. Ваші дані оброблятимуться:
a) з метою надсилання маркетингової інформації на основі Вашої згоди - & nbsp; ст. 6 (1) (a) РЄПР з метою маркетингу власних продуктів або послуг компанії (стаття 6 (1) (f) РЄПР) - & nbsp; нашим законним інтересом є інформування про нашу комерційну пропозицію.

3. Одержувачами даних будуть: суб’єкти, що надають послуги Адміністратору, тобто постачальники ІТ-систем та ІТ-послуг [поштовий хостинг і системи баз даних, email-маркетинг, маркетингові агентства], уповноважені законом особи, юридичні послуги, поштові оператори та кур’єри, уповноважені суб’єкти відповідно до закону.

4. Ваші дані оброблятимуться до моменту відкликання згоди, періодично перевіряючи корисність цих даних. Період обробки може бути подовжений кожного разу на термін позовної давності, якщо обробка Ваших даних необхідна для встановлення або задоволення будь-яких претензій або для захисту від таких претензій з боку Адміністратора.

5. Ви маєте права, зазначені в п. 13 Політики.

6. Ви маєте право заперечити проти обробки персональних даних для надсилання Вам маркетингового контенту. Крім того, щодо обробки персональних даних для цілей, що випливають із законних інтересів компанії & nbsp; Ви маєте право заперечити з причин, пов’язаних із Вашою конкретною ситуацією.

7. У разі обробки персональних даних на підставі згоди, надану згоду можна відкликати в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на законність обробки, здійсненої до її відкликання. Адміністратор просить Вас відкликати свою згоду письмово або в електронному вигляді.

8. Профілювання - на основі наданих персональних даних ми виконуємо профілювання, тобто автоматичну оцінку певних особистих факторів. Ми проводимо профілювання, щоб краще зрозуміти інтереси та потреби щодо продуктів і послуг, які ми пропонуємо. На основі профілю ми надішлемо інформацію, адаптовану до Ваших уподобань у сфері, зокрема, коригування тематики надісланого контенту та рекламних, освітніх та інформаційних матеріалів, пропонування продуктів, дослідження ринку та громадської думки, проведення вимірювань, які дозволять нам покращити наші послуги. Для профілювання ми використовуємо такі дані: ім’я, прізвище, вік, стать, мова, дата народження, місто, тип придбаного товару, джерело отримання даних.

9. Надання даних є добровільним, але необхідним для зв’язку з PDC для цілей, описаних у п. 2 вище.

12. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ОБРОБКИ ДАНИХ ДЛЯ ВІЗУАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ

1. З метою забезпечення безпеки людей, які перебувають у головному офісі KAN Spółka z o.o., захисту власності та контролю за виробництвом, а також збереження конфіденційної інформації, розголошення якої може завдати шкоди Адміністратору, Адміністратор запровадив особливий нагляд у формі технічних заходів, що дозволяють реєструвати зображення - відеомоніторинг.

2. Адміністратором даних є KAN Spółka z o.o. вул. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. З питань, що стосуються персональних даних, які обробляються Адміністратором, Ви можете надсилати запити до даних, зазначених у п. 2 Політики.

3. Ваші дані оброблятимуться з метою забезпечення безпеки осіб, які перебувають у головному офісі KAN Spółka z o.o., для захисту власності та контролю виробництва, а також для збереження конфіденційної інформації, розголошення якої може завдати шкоди Адміністратору, тобто на основі законного інтересу Адміністратора (стаття 6 (1) (f) РЄПР).

4. Одержувачем даних будуть: суб’єкти, що надають послуги Адміністратору, тобто постачальники ІТ-систем та ІТ-послуг, компанія, що надає послуги з охорони осіб та майна, уповноважені законом особи. Записи записів моніторингу можуть надаватися уповноваженим працівникам Адміністратора, членам органів Адміністратора.

5. Ваші дані у вигляді зображення, зафіксовані на записах відеоспостереження, зберігатимуться не довше 3 місяців, після чого будуть перезаписані наступними записами.

6. Ви маєте права, зазначені в п. 13 Політики.

7. Щодо обробки персональних даних для цілей, що випливають із законних інтересів компанії, Ви маєте право заперечити з причин, пов’язаних із Вашою конкретною ситуацією.

8. Надання даних пов'язане з перебуванням за зареєстрованим офісом Компанії. Контрольована зона була належним чином позначена адміністратором.

13. ПРАВА СУБ’ЄКТА ДАНИХ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЗАХИСТОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1. У разі відстоювання своїх прав просимо надсилати кореспонденцію на вказану в п. 2. адресу електронною поштою або через контактну форму. Водночас надішліть нам всю необхідну інформацію, яка дозволить нам однозначно ідентифікувати Вас.

2. Ви маєте право:

a) доступ до вмісту персональних даних, включаючи запити на їх копії,

b) запити на виправлення,

c) видалення персональних даних ( право бути забутим), & nbsp;

d) обмеження на обробку персональних даних, & nbsp;

e) право передавати персональні дані іншому контролеру, якщо обробка ґрунтується на договорі [ст. 6 (1) (b) РЄПР] & nbsp; або за згодою [ст. 6 сек. 1 л. a РЄПР],

f) право заперечувати проти обробки персональних даних, зокрема щодо прямого маркетингу на основі ст. 6 (1) (f) РЄПР. Ви маєте право заперечити проти обробки персональних даних для цілей, заснованих на ст. 6, розділ 1, літера f РЄПР з причин, пов’язаних із вашою конкретною ситуацією,

g) право подати скаргу президенту Управління захисту персональних даних,

h) відкликання згоди, яка може відбутися в будь-який час. Відкликання згоди не впливає на обробку даних, яка здійснювалася до її відкликання. Згода може бути відкликана ними в будь-який час, не впливаючи на законність обробки.

Управління захисту персональних даних, вул. Ставки, 2 & nbsp; 00-193 Варшава, [email protected]


14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФАЙЛИ COOKIE

Відвідування цього веб-сайту з налаштуванням веб-браузера пристрою, з якого переглядається веб-сайт, що дозволяє використання файлів cookie, рівнозначне згоді на використання таких файлів користувачем < / p>

Файли cookie використовуються KAN sp.z o.o. для оптимізації функціонування веб-сайту та для цілей статистичного аналізу. Веб-сайт використовує файли cookie:

Google Analytics – веб-сайт використовує службу веб-аналітики, надану Google, Inc. Для цього використовуються файли cookie. Додаткову інформацію про конфіденційність під час використання Google Analytics можна знайти за таким посиланням: www.google.com

Файли cookie, пов’язані з певним сеансом, – вони використовуються лише для покращення функціональності веб-сайту.

Термін дії файлів cookie, пов’язаних із даним сеансом, закінчується (видаляється), коли користувач закриває веб-переглядач.

Термін дії файлів cookie Google Analytics зазвичай закінчується не пізніше ніж через 6 місяців після останнього відвідування.

Користувач може будь-коли видалити файли cookie за допомогою функцій, доступних у веб-браузері або операційній системі, що використовується.

Рішення про збереження файлів cookie на пристрої належить виключно відвідувачу.

Файли cookie можна блокувати та керувати (зокрема, видаляти) за допомогою налаштувань використовуваного браузера - зазвичай у налаштуваннях конфіденційності - більше інформації на цю тему можна знайти в документації використовуваного браузера.

Якщо користувач не погоджується з використанням інструментів Google Analytics, він може використовувати офіційне доповнення для використовуваного браузера, доступне за адресою:

Доповнення для браузера, яке блокує файли cookie Google Analytics

Доповнення для браузера Mozzilla, що блокує файли cookie

Надбудова для браузера Edge для блокування файлів cookie

Доповнення до браузера Opera для блокування файлів cookie

Зауважте, що якщо файли cookie вимкнено, можливо, Ви не зможете використовувати повну функціональність веб-сайту або це буде дуже важко.

Налаштування файлів cookie

Ми використовуємо файли cookie для надання різноманітних послуг, постійного вдосконалення наших сервісів, показу реклами відповідно до ваших інтересів на нашому веб-сайті та надання функцій соціальних мереж. Деякі файли cookie необхідні для належного функціонування нашого веб-сайту і для того, щоб ви могли використовувати його функції. З Вашої згоди ми також використовуємо аналітичні файли cookie для поліпшення нашого веб-сайту і маркетингові файли cookie для відображення реклами та контенту на нашому веб-сайті. Дізнайтеся більше про файли cookie та про те, як ми їх використовуємо.
Натискаючи "Я приймаю все", ви даєте згоду на використання всіх файлів cookie. Натиснувши "Налаштувати параметри файлів cookie", ви можете вибрати, які файли cookie ви приймаєте. Ви можете змінити налаштування файлів cookie або відкликати свою згоду в будь-який час.

Налаштування файлів cookie

Цей інструмент допомагає вибрати та деактивувати різні теги/трекери/інструменти аналітики, що використовуються на цьому веб-сайті.